Dar ce să fac cu Isus, care se numeşte Hristos?

Mat.27:22a

 

Poţi să vii la El; El a chemat mereu (şi încă o mai face) pe oameni…

1. Bartimeu a venit la Domnul Isus - Mc.10:50 (46-52)

Bartimeu a fost un orb care:

            a auzit că Domnul Isus putea să‑L ajute

            a recunoscut că are nevoie de ajutor

            a crezut că Isus îl poate ajuta

            a venit la El

           

Orice om „aude” despre Domnul într‑un fel anume (Rom.1:19,20; etc.) şi de aceea:

Orice om trebuie să vină la Domnul Isus

            (toţi trebuie să audă despre El mai mult decât prin revelaţia generală pomenită mai sus, adică să le spunem noi)

            toţi trebuie să recunoască păcatul lor ca o mare problemă

            toţi trebuie să creadă în El ca ajutor

            toţi trebuie să vină la El

 

Poţi să‑L vinzi (să renunţi la El); Au fost mereu (şi încă vor mai fi) oameni care L‑au lepădat…

2. Iuda a vândut pe Domnul Isus

A fost un ucenic al Domnului:

            a auzit pe Isus – a avut parte de Cuvântul dătător de viaţă

            a umblat cu El – a îndurat greutăţi împreună cu El

            a mâncat cu El – părtăşie în Duhul Său

            a fost martor minunilor Sale – a gustat puterea lui Dumnezeu

 

Cu toate acestea a rămas cunoscut ca cel care L‑a vândut pe Isus; „Iuda vânzătorul” - Mat.10:2-4; 26:25,46,48; 27:3.

           

Orice om care v‑a urma exemplul lui Iuda va avea de suferit. Domnul Isus a spus despre El: „Vai de el!” Mat.26:24

 

Poţi să‑L vesteşti…

3. Petru a vestit pe Domnul Isus

            Petru a crezut în Domnul şi a vestit şi altora binele care îl poate aduce această credinţă – F.A.4:1,2,29,31; 5:2,42; 8:25. Pentru avea un lucru al lui: vestea pe Domnul!

            Aşa cum Iuda a rămas cu renumele de „vânzător”, Petru a fost cunoscut ca unul care vestea pe Domnul. Între ei, al doilea este mai câştigat, el dă cinste Domnului său ascultând de porunca Sa – F.A.1:8; Mat.28:19,20; Mc.16:15; Lu.24:47.

 

Dacă eşti urmaş al lui Isus:

Te du în lume şi spune

De iubirea lui Dumnezeu

Ce‑a trimis din cer pe Fiul

Te du şi spune mereu!

Mi‑ar place să fiu ca Petru, „vestitor”, nu ca Iuda, „vânzător”! Dar ţie?

 

Poţi să‑L vezi…

4. Ştefan a văzut pe Domnul Isus - F.A.7:55,56

            Evanghelistul Ioan spune la 1:16 că noi am primit de la Dumnezeu prin Domnul Isus, har peste har. Nu suntem slugi la un stăpân hain! Acela care cinsteşte pe Domnul şi‑L iubeşte, va vedea pe Dumnezeu, acum şi în veşnicie.

           

Binecuvântată stare de har: un păcătos să‑L vadă

            pe Cel ce locuieşte într‑o lumină de care nu te poţi apropia

            pe Acela pe care nu poate omul să‑L vadă şi să trăiască

            pe Acela care este un foc mistuitor

            pe Acela care a făcut cerul şi pământul

            pe Cel ce ţine toate prin Cuvântul gurii Sale

 

5. Aplicaţie personală

            Aceste lucruri … au fost scrise (în Biblie) pentru învăţătura noastră peste care au venit sfârşiturile veacurilor…(1Co.10:11)

           

1. Omul care nu vine la Isus crede că el însuşi sau orice altceva îi va fi de ajuns aici şi în veşnicie, dar se înşeală.

            Pe când acela care se pocăieşte de păcatul său şi cere ajutorul Mântuitorului, va găsi calea, adevărul şi viaţa!

 

2. Omul care nu primeşte în viaţa lui pe Mântuitorul trimis de Dumnezeu, este asemenea lui Iuda care nesocoteşte toate avantajele pe care i le poate aduce Domnul Isus.

            Atunci când mă las pradă păcatului mă simt ca Iuda, ca un vânzător de Dumnezeu. Ca unul care lepăd harul şi bunătatea care mi Le‑a arătat de când L‑am întâlnit prima dată, ba chiar din clipa când m‑am născut (căci prin El am trăit de la început, şi de la El am căpătat şi pâinea şi hainele şi soarele şi ploaia…), ba chiar mai înainte de întemeierea lumii (căci S‑a gândit să‑mi facă bine încă înainte să fiu pe pământ…)

 

3. Omul care vesteşte pe Isus va face bine sufletului său, celor din jur care vor veni la Isus şi nu‑L vor vinde, şi va împlini voia lui Dumnezeu.

 

4. Ai tu harul de a vedea pe Isus? Îl vezi acum? Îl vei vedea în veşnicie? Dacă speri să Îl vezi atunci, trebuie să Îl poţi vedea şi acum. Nu cumva te împiedică ceva?

           

 

Bartimeu a venit

Iuda a vândut

Petru a vestit

Ştefan a văzut

Dar, ce vei face tu cu Isus, care se numeşte Hristosul?

 

2001.05.06 – Lunca Ilvei
Înapoi la Index predici