1Co.2:2 Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe

Isus Hristos şi pe El răstignit.

 

1Co.1:17 De fapt, Hristos m-a trimes nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică.

18 Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării: dar pentru noi, cari suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.

19 Căci este scris: „Voi prăpădi înţelepciunea celor înţelepţi, şi voi nimici priceperea celor pricepuţi.”

20 Unde este înţeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbăreţul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înţelepciunea lumii acesteia?

21 Căci întrucât lumea, cu înţelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înţelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioşi prin nebunia propovăduirii crucii.

22 Iudeii, într-adevăr, cer minuni, şi Grecii caută înţelepciune;

23 dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru Iudei este o pricină de poticnire, şi pentru Neamuri o nebunie;

24 dar pentru cei chemaţi, fie Iudei, fie Greci, este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu.

25 Căci nebunia lui Dumnezeu, este mai înţeleaptă decât oamenii; şi slăbiciunea lui Dumnezeu, este mai tare decât oamenii.

26 De pildă, fraţilor, uitaţi-vă la voi cari aţi fost chemaţi: printre voi nu sunt mulţi înţelepţi în felul lumii, nici mulţi puternici, nici mulţi de neam ales.

27 Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele înţelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca să facă de ruşine pe cele tari.

28 Şi Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, şi lucrurile dispreţuite, ba încă lucrurile cari nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt;

29 pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu.

30 Şi voi, prin El, sunteţi în Hristos Isus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înţelepciune, neprihănire, sfinţire şi răscumpărare,

31 pentru ca, după cum este scris: „Cine se laudă, să se laude în Domnul.”

1 Cât despre mine, fraţilor, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înţelepciune strălucită.

2 Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit.

3 Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos şi plin de cutremur.

4 Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere,

5 pentru ca credinţa voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu.

 

Comentarii:

 (Fii atent la culorile din versetele de mai sus.)

 

17. Contrast: nu botez ci predică

            Scopul lui Pavel a fost să predice Evanghelia, nu să facă cât mai multe botezuri.

 

                        · şi chiar predica trebuie făcută cu atenţie: nu cu înţelepciunea vorbirii (ci cu Duhul - 2:4)

                        · predicarea cu înţelepciunea vorbirii poate zădărnici crucea lui Hristos (idem 2:1,2)

ŞI CE DACĂ? CE CONTEAZĂ? LA CE AJUTĂ CRUCEA LUI HRISTOS?

 

 

18. Predicarea crucii este puterea lui Dumnezeu pentru cei mântuiţi

            Când am crezut predicarea crucii (Evanghelia), puterea lui Dumnezeu a făcut o lucrare în viaţa noastră: ne‑a adus pe calea mântuirii. Cunoaştem aceasta: Ştim ce s‑a întâmplat cu noi, şi ştim că este din cauza Evangheliei, din cauza lucrării, puterii lui Dumnezeu. Şi aceasta nu este tot: Dumnezeu încă mai vrea să lucreze în noi, prin noi şi cu noi. Metoda este aceeaşi:

2:2 Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit.

            Lipseşte din viaţa noastră puterea lui Dumnezeu pentru că lipseşte crucea lui Hristos; El răstignit. Atât de multe lucruri ne umplu ziua, de dimineaţă până seara. Câte din ele amintesc de crucea Lui? Câte din ele au legătură cu Hristos răstignit? Câte din ele sunt făcute cu puterea lui Dumnezeu?

 

            Contrast: nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Lumea nu înţelege şi nu apreciază crucea lui Hristosv.19-21. Noi, când gândim ca lumea nu acceptăm lucrarea crucii în noi. De aceea ne lipseşte puterea lui Dumnezeu.

 

 

22,23. De câte ori nu dorim noi minuni şi înţelepciune – Ce multe secte şi religii creştine sunt întemeiate şi flămânde după minuni şi înţelepciune (omenească, fără Duh şi Adevăr, fără Hristos) şi cât de uitată este predicarea lui Hristos răstignit… Sunt aici trei feluri de oameni: iudei, greci şi „noi” –

Suntem noi aceşti „noi”? Cum considerăm crucea? Poticnire? Nebunie?

 

 

23,24. Hristos cel răstignit este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu; de aceea zice Pavel:

2:2 Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit.

 

 

25. De‑am crede aceste contraste… de am trăi convinşi de ele… nu ne‑am mai ruşina de pocăinţa noastră… şi atunci am trăi în puterea lui Dumnezeu, pentru că ele înseamnă acceptarea crucii, răstignirii lui Hristos.

 

 

26. Cel care recunoaşte că despre el scrie aici, trăieşte mai liniştit, mai relaxat; omul care se crede a fi ceva trăieşte cu încordare, agitat. Este mult mai bine să ai o părere cumpătată despre tine decât să te îngâmfi – şi nici nu este păcat!

 

 

30. Numai în Hristos, unde ne‑a pus Dumnezeu, avem tot ce este de preţ, de aceea trebuie să nu fim în altceva

decât în Isus Hristos şi în El răstignit

 

 

5. Haideţi să ne punem inima să ne întemeiem, să ne înrădăcinăm în Isus Hristos şi în El răstignit

Nu avem nevoie de altceva, haideţi să fim convinşi de aceasta şi să ascultăm pe Dumnezeu aici.

2:2 Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit.

 

2001.11.18 – Lunca Ilvei
Înapoi la Index predici