Laodicea (evanghelizare)
Ap.3:14-22

Introducere:
În Apocalipsa scrie despre vremurile de la urmă, adică despre zilele în care trăim noi. În textul citit, Dumnezeu vorbeşte "creştinilor" de astăzi, adică nouă, tuturor…

1. Starea păcătoasă a creştinismului

v.14 - Prezentarea Domnului:
-- Amin - Cel ce este real, sigur, adevăr, Cel ce este, care nu se schimbă în veac (Io.14:6; 8:58; Ex.3:14; Ap.1:4; Evr.13:8; 1:12; etc.)
-- Martorul credincios şi adevărat (Ap.1:5; 19:11) - El a mărturisit despre Tatăl, Împărăţia lui Dumnezeu, neprihănire, acceptarea oamenilor, iad… A făcut şi încă face asta cu credincioşie şi fără minciună/sincer.
-- Începutul zidirii lui Dumnezeu (Io.1:1-3; Col.1:16,17) - El e Cel care a început zidirea, nu Cel care a fost făcut întâi.
-- Ştiu faptele tale - El cunoaşte totul despre fiecare… (Ps.139:7-12)

v.15-17 - "Creştinii" sunt decăzuţi:
-- Am să te vărs din gura Mea - Domnul nu apreciază starea lor: "Acest creştinism nu Mă mulţumeşte!"
-- Pentru că zici:… - Au o impresie greşită/falsă despre ei:
------- sunt bogat, m-am îmbogăţit, nu duc lipsă de nimic (3 "calităţi")
------- nu ştii, … , gol (6 defecte - pentru ce dă omul ca foarte bun, Domnul dă dublu ca opus!)

Care este situaţia în care ne găsim noi?
Aproape toţi românii au pretenţia că sunt "buni creştini"!
Asta este ce zic ei. Dar ce zice Domnul despre ei?
Nu este nevoie să cercetăm mult pentru a vedea că El este cel care are dreptate, iar oamenii greşesc
(ex.: sunt pline închisorile de "drept credincioşi", la fel casele de toleranţă, cârciumile, etc….).

2. Soluţia propusă de Domnul

v.18 - Te sfătuiesc… Ascultaţi sfatul Domnului! Nouă ne vorbeşte! ŢIE ÎŢI VORBEŞTE! IA AMINTE!

-- cumpără de la Mine aur curăţit prin foc - aur = divinitate; foc = jertfă; Is.55:1-3a; Ap.22:17b; etc. arată că este vorba de a accepta jertfa lui Isus Hristos cel mort pentru păcatele noastre, făcut păcat pentru noi, dar înviat pentru că am fost socotiţi neprihăniţi - El este ceea ce noi putem cumpăra de la Dumnezeu fără bani şi fără plată - Rom.6:23.

-- haine albe = faptele bune pregătite de El mai dinainte ca să umblăm în ele (Ef.2:10; Ap.19:8)

-- doctorie pentru uns ochii = Duhul Sfânt - Io.3:3 (pentru a vedea). Nu poţi vedea lucrurile Domnului fără Duhul - 1Co.2:10,12; etc.

Cum?

-- v.19 - pocăieşte-te (2Pe.3:9; Lu.13:3), adică schimbă-ţi atitudinea faţă de Dumnezeu, faţă de păcat, faţă de tine şi de starea ta!

-- v.20 - primeşte pe Domnul (Io.1:12), adică să crezi în divinitatea Sa, în jertfa (moartea şi învierea) Lui pentru tine, în dragostea şi iertarea Lui!

3. Slava biruitorilor

v.21 - Dacă vei asculta chemarea Domnului, dacă te pocăieşti şi crezi în jertfa Sa ca singur mijloc pentru iertarea păcatelor tale şi pentru acceptarea ta atunci poţi avea încrederea că vei petrece veşnicia alături de El, în slava cerului, adică într-o stare infinit mai bună ca cea de azi. Faptul că El este viu este o dovadă şi o garanţie pentru noi - Io.14:19b,2,3; etc.

Ceea ce este pe acest pământ nu este totul. Există o fericire veşnică şi un chin veşnic. Fiecare om va intra în una din aceste două stări imediat după moarte - Evr.9:27. Iar alegerea se face acum: 2Co.6:2b; Ios.24:15a; Io.3:16; Rom.10:11; etc.

Invitaţie

2003.12.04 – Ilva Mare

Înapoi la Index predici