Lecţii din dimineaţa Învierii

Io.20:1-19

 

1. Nevoia

            v.1„În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s‑a dus dis‑de‑dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric…” – scopul ei era să găsească trupul mort al Domnului Isus. Dar marea binecuvântare a lui Dumnezeu a fost că până la urmă ea a găsit pe Domnul Isus Hristos înviat (Iac.4:8)!

            Cuvântul „dintâi” mi‑a amintit că este o prioritate, o nevoie, pentru mine să merg în fiecare zi să‑L caut pe Domnul Isus. Acum, după ce L‑am cunoscut pe El, ştiu, îmi dau seama, uneori chiar simt că cea mai mare nevoie a mea este să‑L caut şi să stau cu El. (Nu în mod fizic, etc., ci spiritual: să realizez o legătură conştientă cu El prin Duhul.

            · Nu am ştiut lucrul acesta până la 23 de ani, aşa cum cei mai mulţi oameni de pe pământ nu îl ştiu. Dar asta nu înseamnă că ei nu au această nevoie (de a se întâlni cu Isus Hristos). Este ca în cazul unui bolnav care are o boală mortală şi nu ştie care este remediul pentru ea. Dar asta nu înseamnă că nu există un remediu pentru boala aceea. Păcatul este boala mortală de care suferă orice urmaş al lui Adam (1Io.5:19) şi deşi sunt foarte mulţi care recunosc că au păcat, ştiu că au această boală, totuşi ei nu ştiu că există o vindecare! Şi nu sunt preocupaţi să caute această vindecare care este în cunoaşterea lui Isus Hristos (Io.17:3) pentru că nu sunt convinşi de gravitatea bolii lor, etc.…

            · Chiar cei credincioşi sunt furaţi de tot felul de preocupări, lucruri, situaţii, etc. şi neglijează căutarea lui Hristos de care au atât de mare nevoie. El este hrana şi apa noastră, El este lumina, chiar viaţa noastră, etc.…

 

2. Momentul

            v.1„… s‑a dus dis‑de‑dimineaţă …”

            Pentru mine, cel mai bun moment al zilei în care să mă întâlnesc cu El, este dimineaţa devreme. Dacă dis‑de‑dimineaţă mă văd cu El, atunci am mult mai multe şanse ca să‑L recunosc în timpul zilei. Altfel, este posibil să îmi iasă în cale şi eu să nu îmi dau seama, sau să vreau să‑L găsesc şi să nu ştiu unde…

            De aceea, cu cât mai repede, cu atât mai bine… Întâlnirea cu Isus nu trebuie amânată:

            · nici pentru cel necredincios, nu ştii ziua de mâine; poate că „boala” ta te va răpune. După aceea nu vei mai avea nici o şansă pentru că omului îi este rânduit să moară trupeşte o singură dată şi apoi urmează judecata (Evr.9:27), nu mai există nici o a doua şansă şi de aceea este scris: „Astăzi este ziua mântuirii” şi „dacă Îi auziţi glasul (care vă cheamă la El) nu vă împietriţi inimile” (2Co.6:2b; Evr.3:15), etc.…

            · nici pentru cel credincios – Putem amâna alte lucruri şi nu vom avea la fel de mult de suferit, dar a neglija întâlnirea noastră cu El înseamnă a încerca „să trăim fără viaţă”, ca şi cum am vrea să ne potolim setea cu o cană goală. Avem nevoie de El acum! Cu cât mai repede, cu atât mai bine!

 

3. Întunericul

            v.1„… s‑a dus … pe când era încă întuneric…”

            Pentru Maria Magdalena, întunericul nu a fost o piedică în a‑L căuta pe Domnul dar pe mine, de multe ori, întunericul meu mă ţine la distanţă de El. (Când zic „întuneric” mă refer la căderile mele.) Nu trebuie să fie aşa, pentru că El este singurul care  poate împrăştia întunericul adus de păcatul nostru. Va zice cineva: „Eu am făcut prea multe ca să mai pot fi primit de El!” Nu este aşa! Dragostea Lui depăşeşte aşteptările noastre! Mila Lui este mai adâncă decât căderile noastre! Bunătatea Lui este mai înaltă decât închipuirile noastre! Răbdarea Lui este mai lungă decât greşeala noastră! Iertarea Lui este mai largă decât întunecimea noastră!

            Cel mai bun lucru pentru noi este să Îl căutăm pe El oricât de adânc ar fi întunericul nostru. Să nu ne lăsăm învinşi de întuneric! Întâlnirea cu Isus va alunga întunericul şi ne va aduce lumina Lui dumnezeiască, etc.…

 

4. Învierea

            v.1 „…şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt.”

            v.16 - Isus i-a zis: „Marie!” Ea s‑a întors, şi I‑a zis în evreieşte: „Rabuni!” adică: „Învăţătorule!”

            Zbuciumul Mariei a fost mare: În v.12,13, ea vede 2 îngeri şi vorbeşte cu ei, dar apoi, în v.14, se întoarce ca şi cum aceia erau simpli muritori. Ori de câte ori cineva şi‑a dat seama că s‑a întâlnit cu un înger în Biblie, s‑a îngrozit, dar Maria se pare că era prea mult tulburată de dispariţia trupului Domnului ei. Ea a văzut apoi pe Isus, a vorbit cu El şi nu L‑a recunoscut în v.15! Şi s‑a întors de la El cum a făcut cu îngerii pentru că în v.16, când a recunoscut pe Domnul, s‑a întors (evident) către El. Dar răsplata a fost mare când şi‑a dat seama de ceea ce se întâmpla: Hristos a înviat!

            Dacă nu ar fi venit să‑L caute pe Domnul, Maria nu ar fi văzut piatra luată de pe mormânt (v.1), nici mormântul gol (v.11-13), şi dacă nu ar fi rămas zdrobită aşteptând (spre deosebire de Petru şi Ioan care au plecat), Maria nu ar fi văzut nici îngerii şi nici pe Isus şi nu ar fi vorbit cu ei. Asta mă învaţă că sunt câştigaţi cei care Îl caută pe Domnul, dar mai câştigaţi sunt cei care aşteaptă zdrobiţi arătarea Lui! Ei sunt martori ai învierii! Maria a experimentat învierea şi apoi a fost prima care a mărturisit despre realitatea ei (v.18)!

            Acest lucru poate fi o realitate pentru fiecare dintre noi! De aceea, să căutăm pe Domnul, şi să‑L aşteptăm zdrobiţi să se arate şi să ne vorbească!

 

INVITAŢIE

Care este lecţia care ţi se potriveşte ţie?

 

Eşti cumva un bolnav care are nevoie de Isus?

Credincios sau necredincios?

 

Eşti cumva şovăitor în a căuta pe Isus?

Credincios sau necredincios?

 

Te simţi în întuneric, fără curaj?

Credincios sau necredincios?

 

Doreşti să‑L vezi şi să‑L auzi pe „Cel înviat din morţi”?

Credincios sau necredincios?

 

2003.04.27 – Lunca Ilvei
Înapoi la Index predici