Link interzis! Nu accesa!
Va merge cineva în iad?
Cuvinte spuse de oameni celebri pe patul morţii...
Ce înseamnă viaţa pentru tine? Eşti mulţumit(ă) cu ea? Nu vrei mai mult de la viaţă?
Super download
Cunoaste-L pe Dumnezeu
Oare este ceva care ţi-ar putea aduce fericirea?
Sunt oamenii de ştiinţă împotriva lui Dumnezeu?
Contribuţii ale oamenilor de ştiinţă credincioşi la progresul omenirii.
Părerea unor oameni celebri despre Iisus Hristos.
Cum am renuntat la ateism...
Semnează Cartea de Oaspeţi
 

Afirmaţiile unor personalităţi importante despre
Iisus Hristos

Napoleon Bonaparte: "Eu cunosc oamenii şi vă spun că Iisus Hristos nu este un simplu om. Între El şi oricare altă persoană din lume nu există nici un termen de comparaţie. Alexandru, Cezar, Carol cel Mare şi eu, am fondat imperii. Dar pe ce am bazat noi creaţiile geniilor noastre? Pe forţă. Iisus Hristos şi-a întemeiat imperiul pe dragoste; şi la această oră, milioane de oameni ar muri pentru El." La sfârşitul vieţii, Napoleon, care a cucerit jumătate din Europa prin război, a scris în jurnalul său: "Cu toată armata şi generalii mei nu am reuşit să domnesc măcar un sfert de secol pe un singur continent. Iar acest Iisus cucereşte fără violenţă popoarele şi culturile de mii de ani."

Când renumitul istoric H.G. Wells a fost întrebat care e persoana care a lăsat impresia cea mai durabilă asupra istoriei, el a replicat că judecând măreţia unei persoane prin standarde istorice, "Pe baza acestui test, Iisus se situează pe primul loc."

Istoricul Kenneth Scott Latourette a afirmat: "Pe măsura trecerii secolelor se acumulează noi dovezi ce arată că, măsurată după efectele ei asupra istoriei, viaţa lui Iisus este cea mai influentă viaţă ce a fost trăită vreodată pe această planetă. Această influenţă este în creştere."

Ernest Renan a făcut următoarea observaţie: "Iisus este cea mai genială personalitate pe plan religios. Măreţia şi domnia Lui vor fi veşnice. El este unic din toate punctele de vedere, neputând fi comparat cu nimeni şi nimic. Fără Hristos istoria nu se poate înţelege. Oricare ar putea fi surprizele viitorului, Isus nu va fi niciodată depăşit."

William Ellery Channing: "Nu cunosc nici un bine care să dăinuiască sincer, în afară de excelenţa morală care străluceşte în Iisus Hristos."

Faimosul scriitor John Stuard Mill întreabă: "Dar care dintre ucenicii Lui sau dintre prozeliţii lor ar fi fost capabil să inventeze cuvintele atribuite lui Iisus sau să-şi imagineze viaţa şi caracterul dezvăluit în Evanghelii?"

Ralph Waldo Emerson: "Iisus este cel mai perfect dintre toţi oamenii care au existat vreodată. Iisus îi uimeşte şi îi depăşeşte pe toţi oamenii fireşti. Ei nu-L pot uni cu istoria şi nici nu pot să-L împace cu ei înşişi."

Blaise Pascal: "Cine i-a învăţat pe evanghelişti calităţile unui suflet eroic desăvârşit, pe care ei îl zugrăvesc atât de perfect în Iisus Hristos!"

J.J. Rousseau: "Ar fi fost o mai mare minune inventarea unei vieţi ca a lui Iisus Hristos decât existenţa ei reală."

Joseph Parker scrie în Ecce Deus: "Numai un Hristos ar fi putut concepe un asemenea Hristos."

Istoricul William Lecky afirmă: "...El a fost nu numai modelul cel mai înalt de virtute, ci şi cel mai puternic stimulent pentru practicarea ei..."

Y.H. Klausner, savant evreu: "Iisus a fost cel mai evreu dintre evrei, mai evreu chiar decât Hillel."

Johann Gottfried von Herder declară: "Iisus Hristos este în sensul cel mai perfect şi nobil, idealul realizat al umanităţii."

J.W. Goethe: "Dacă divinitatea a apărut vreodată pe pământ, a fost în persoana lui Iisus Hristos. Mintea omenească, indiferent cât de departe ar avansa în orice domeniu, nu va transcende vreodată cultura înaltă şi morala creştinismului, aşa cum străluceşte şi radiază în Evanghelii."

Mark Hopkins: "Nici o revoluţie ce a avut loc vreodată în societate nu poate fi comparată cu aceea produsă de cuvintele lui Hristos."

Scepticul William Lecky scrie: "Creştinismului i-a fost rezervat să prezinte lumii un caracter ideal, care, prin toate schimbările a optsprezece secole, a inspirat inimile oamenilor cu o dragoste pasionată; El (Iisus) s-a dovedit capabil să acţioneze asupra tuturor vârstelor, naţiunilor, temperamentelor şi condiţiilor; El a fost nu numai modelul cel mai înalt de virtute ci şi cel mai înalt stimulent pentru practicarea ei, exercitând o influenţă atât de profundă, încât, pe drept cuvânt, se poate spune că simpla scriere a acestor trei ani scurţi de viaţă activă a făcut mai mult pentru regenerarea omenirii decât toate expunerile filozofilor şi toate îndemnurile moraliştilor."

Joseph Parker: "După ce citim doctrinele lui Platon, Socrate sau Aristotel, simţim că diferenţa specifică dintre cuvintele lor şi cele ale lui Hristos este diferenţa dintre cercetare şi revelaţie."

Philip Schaff: "Acest Iisus din Nazaret, fără armate şi bani, a cucerit mai multe milioane decât Alexandru, Cezar, Mohamed sau Napoleon; fără ştiinţă şi erudiţie, El a aruncat mai multă lumină asupra lucrurilor omeneşti şi divine decât toţi filozofii şi învăţaţii la un loc; fără elocvenţa şcolilor, El a rostit cuvintele vieţii aşa cum nimeni nu le rostise până atunci şi nici de atunci încoace, producând efecte care le depăşesc pe cele ale unui orator sau poet; fără să fi scris un singur rând, El a pus în mişcare mai multe peniţe şi a inspirat teme pentru mai multe predici, discursuri, discuţii, volume, lucrări de artă şi cântări de laudă, decât întreaga armată a oamenilor mari din timpurile antice şi moderne."

Thomas Carlyle Îl socoteşte pe Iisus Hristos drept: "...simbolul nostru cel mai divin. Mintea omenească nu a ajuns încă mai sus. Un simbol al unui caracter etern, infinit; a cărui semnificaţie va necesita să fie mereu cercetată şi evidenţiată."

Martin Scott: "Influenţa lui Iisus asupra omenirii este astăzi la fel de puternică cum a fost atunci când trăia printre oameni."

Bernard Ramm: "Iisus Hristos, este cea mai mare personalitate ce a trăit vreodată şi de accea, impactul Lui personal, este mai mare decât al oricărui om care a trăit vreodată."

Toţi oamenii aceştia, şi mulţi alţii pe lângă ei, au crezut că Iisus Hristos a existat şi a fost Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. Tu ce crezi? Probabil nu socoteşti astfel, dar ceea ce gândeşti despre Iisus Hristos îţi afectează viaţa şi îţi va afecta şi viitorul după ce vei muri! Pentru Dumnezeu este cea mai mare importanţă aprecierea ta faţă de Fiul Lui. El răsplăteşte o apreciere care se conformează Bibliei şi va pedepsi o apreciere diferită. Ce crezi tu despre Iisus Hristos? Cei mai mulţi oameni nu vor să creadă cele scrise mai sus - nu vor să dea credit Bibliei şi nici lui Iisus Hristos.

Mai mult, aproape toţi oamenii celebri citaţi mai sus nu au fost credincioşi dedicaţi. Ei nu şi-au dat viaţa lui Iisus Hristos, nu au cerut iertare pentru păcatele lor, ci doar au recunoscut cu gura şi cu mintea câteva din adevărurile Bibliei. Dacă vrei să primeşti viaţa veşnică, tu va trebui să crezi pe lânge cele afirmate de aceşti oameni şi faptul că numai Iisus Hristos, prin moartea lui în locul tău, îţi poate ierta păcatele. El este singurul mântuitor şi singura soluţie acceptată de Dumnezeu pentru împăcarea ta cu El. Acceptă acest lucru, zideşte-ţi viaţa pe el, şi vei fi mântuit!

Dumnezeu să te ajute!

Înapoi la început

Home | Biserica | Şcoala | Predici | Conferinţa | Tabăra | Forum | Foto