Link interzis! Nu accesa!
Va merge cineva în iad?
Cuvinte spuse de oameni celebri pe patul morţii...
Ce înseamnă viaţa pentru tine? Eşti mulţumit(ă) cu ea? Nu vrei mai mult de la viaţă?
Super download
Cunoaste-L pe Dumnezeu
Oare este ceva care ţi-ar putea aduce fericirea?
Sunt oamenii de ştiinţă împotriva lui Dumnezeu?
Contribuţii ale oamenilor de ştiinţă credincioşi la progresul omenirii.
Părerea unor oameni celebri despre Iisus Hristos.
Cum am renuntat la ateism...
Semnează Cartea de Oaspeţi
Viaţa este mai mult decât hrana... (Luca 12:23)
...viaţa cuiva nu stă în belşugul avuţiei lui.
(Luca 12:15)
Duhul este acela care dă viaţă, ...cuvintele, pe care vi le-am spus Eu, sunt duh şi viaţă. Dar sunt unii din voi
care nu cred. (Ioan 6:63,64)
În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor. (Ioan 1:4)
Căci, după cum Tatăl are viaţa în Sine, tot aşa a dat şi Fiului să aibă viaţa în Sine. (Ioan 5:26)
Iisus ... a zis: "Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întunerec, ci va avea lumina vieţii." (Ioan 8:12)
Iisus i-a zis: "Eu sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?" (Ioan 11:25,26)
Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Iisus Hristos, pe care L-ai trimis Tu. (Ioan 17:3)

Trăieşti, sau doar exişti?

Hamlet spunea:
" To be... or not to be? This is the question!" (A fi, sau a nu fi? Aceasta-i întrebarea!)

Sf. Apostol Pavel a lăsat scris:
"A fi în lume fără Dumnezeu înseamnă moarte, nu viaţă..." (Ef.2:1)

Sf. Ioan Botezătorul a predicat:
" ...Cine nu crede în Fiul, nu va vedea viaţa..." (Io.3:36)

Iisus Hristos a spus:
" Cine ascultă cuvintele Mele şi crede, ... are viaţa... şi... a trecut din moarte la viaţă." Celor care nu vroiau să-L creadă, le-a spus: "...nu vreţi să veniţi la Mine, ca să aveţi viaţa!" (Io.5:24,40)

După cum susţine Biblia, o viaţă trăită fără Dumnezeu nu poate fi considerată cu adevărat viaţă. Contrastul între viaţa trăită în credinţă şi viaţa trăită fără Dumnezeu este atât de mare încât prima este numită "viaţa" (articulat, ceea ce semnifică "adevărata viaţă") iar cealaltă este numită "moarte"...

Hedonismul susţine că plăcerea este "adevărata viaţă": "Să bem şi să mâncăm că mâine vom muri!" "Wine, Women, Song" ("Vin, Femei şi Cântec") este sloganul pe care chiar şi Strauss l-a pus pe note... şi de atunci încoace, mulţi alţii.

Gnosticismul spune că "a trăi cu adevărat" înseamnă a cunoaşte... Ce să cunoşti? Îţi spun ei...

Teosofia crede că poate da "adevărata viaţă" prin explicarea "înţelepciunii"!

Marile religii susţin că a participa la ritualurile lor şi a face faptele bune recomandate de ele înseamnă a avea "viaţa".

Sectele recomandă devotamentul faţă de lider, exclusivismul şi moduri specifice de viaţă. "Vizionarii" lor hotărăsc ce înseamnă "viaţa" şi cum trebuie trăită...

Umanismul promovează valoarea omului, libertatea şi demnitatea umană. Cel ce trăieşte pentru aceste idealuri, "trăieşte cu adevărat"...

Şi sunt multe, multe alte concepţii, teorii, sisteme, teologii, filozofii, ideologii despre viaţă. Fiecare cu explicaţiile ei... contrazicându-se unele cu altele şi chiar în ele însele.

Dar oare nu există un adevăr? Oare nu există un absolut? Ce este viaţa? Ce înseamnă "adevărata viaţă"? Există aşa ceva? Poate omul avea parte de aşa ceva? Scrierile grupărilor de mai sus susţin asta şi prezintă nişte căi de atingere a acestui ideal, dar nu aduc o experimentare a vieţii. Iisus Hristos a spus: "Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învăţătura este de la Dumnezeu, sau dacă Eu vorbesc de la Mine." (Io.7:17) Cu alte cuvinte, dacă Îl vei crede pe El, vei ajunge să-ţi dai seama, să cunoşti, să experimentezi... Vei şti care este diferenţa dintre a trăi cu adevărat, şi doar a exista. Tu vei şti în experienţa ta să deosebeşti "adevărata viaţă". Tu vei putea spune fără să te înşeli: "Asta este viaţa!"

Acum, în încheiere, te întreb pe tine cititorule: "Trăieşti? Sau doar exişti?" N-ai vrea să schimbi simpla existenţă pe viaţa cea adevărată? Iisus Hristos susţine: "Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa." Alege să-L cunoşti pe El şi vei cunoaşte cu siguranţă "VIAŢA".

Înapoi la început

 

Home | Biserica | Şcoala | Predici | Conferinţa | Tabăra | Forum | Foto